I AM IN week 2020
I AM IN week 2020 Monday August 17th, 2020 vanaf 5:00 pm tot August 21st, 2020, 5:00 pm

BESTE NIEUWE STUDENT, DOOR DE PERSCONFERENTIE VAN 7-8 j.l. IS DE SITUATIE RONDOM DE I AM IN WEEK ONDUIDELIJK GEWORDEN EN MOET ER OPNIEUW NAAR DE INVULLING VAN HET EVENEMENT GEKEKEN WORDEN. JE KAN NOG STEEDS EEN KAARTJE KOPEN.

EARLY BIRD SALE STOPT OP 13-8.

HOUD ONZE WEBSITE GOED IN DE GATEN VOOR MEER INFORMATIE.

 

Ga jij studeren aan de Hotel Management School Maastricht. Neem dan ook zeker deel aan de algemene introductieweek van de stad: de INKOM.

Gedurende deze week ontdek jij de stad en maak je kennis met Hét studentenleven hier in het mooie zuiden.

Als toekomstige Hotelschool student wordt jij automatisch in een Hotelschool groepje geplaatst waardoor jij alles alvast vanuit het prespectief van een echte Hotello kan beleven. Je krijgt twee mentoren die al langer op de Hotelschool zitten en je alle ins en outs kunnen vertellen en die je alles kan vragen.

Meld je daarom snel aan voor een deelnemersticket voor de week.

Mocht je dat gedaan hebben, meld je dan ook bij ons aan en ontvang je shirt, ontbijtjes en nog meer dingen gedurende de week.

>>> KAARTVERKOOP <<<

Mocht je vragen hebben over deze week, stuur dan een mail naar: hbsecretaris@amphitryon.nl

 

* De Algemene Introductieweek van Maastricht, de INKOM, wordt georganiseerd door de Werkgroep INKOM namens de Maastricht University en Zuyd Hogeschool (www.inkom.nl). De Werkgroep INKOM is als organisatie verantwoordelijk voor het gehele INKOM-programma. De Werkgroep INKOM en de [vereniging] werken samen tijdens de bovenstaande activiteiten.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DEAR NEW STUDENT, BY THE PERSCONFERENCE OF 7-8 J.L. THE SITUATION GROUND TO THE I AM IN WEEK IS INDEPENDENT AND MUST BE REFERRED TO TO THE IMPLEMENTATION OF THE EVENMENT. YOU CAN STILL BUY A TICKET FOR THE I AM IN WEEK.

EARLY BIRD TICKETS STOPS AT 13-8.

KEEP A CLOSE EYE ON OUR WEBSITE FOR MORE INFORMATION.

 

Are you going to study at the Hotel Management School Maastricht? Be sure to take part in the general introduction week of the city: the INKOM*.

During this week you will discover the city and get to know the student life here in the beautiful south.

As a future Hotel Management School student, you will automatically be placed in a Hotel Management School group, allowing you to experience everything from the perspective of a real Hotello. You will have two mentors who have been at the Hotel School for a long time and who can tell you all the ins and outs and ask you anything you want.

So sign up quickly at for a participant ticket for the week.

If you have done so, sign up with us and you will receive your shirt, breakfasts and other things during the week.

>>> TICKET SALE <<<

If you have any questions about this week, please send an email to: secretary@amphitryon.nl

 

* Maastricht introduction week, the INKOM, is organised by Workgroup INKOM in the name of Maastricht University and Zuyd Hogeschool (www.inkom.nl). Workgroup INKOM is responsible for the whole INKOM program. Workgroup INKOM and [association] are cooperating to make this week a success.