PERSBERICHT - Faillissement Mise en Place
PERSBERICHT - Faillissement Mise en Place April 17th, 2020

English below

Beste leden en oud-Leden,

Uitzonderlijke tijden, dat is wat iedereen op het moment meemaakt. Een tijd waarin ontzettend veel verloren gaat. De wereld staat op zijn kop.

Mise en Place, een bedrijf dat sinds haar oprichting in 1994 een stempel heeft gedrukt op de gastvrijheidsindustrie én ons Amphitryon. Charles van Goch, een betrokken oud-lid van onze vereniging, richtte Mise en Place op vanuit zijn campuskamer. Vandaag hebben wij te horen gekregen dat Mise en Place haar faillissement heeft aangevraagd.

Wij hebben geen woorden voor deze situatie en merken dat deze crisis helaas iedereen raakt. Om te zien dat, Mise en Place, een bedrijf waar wij zo’n mooie, rijke geschiedenis mee hebben op deze manier getroffen wordt is moeilijk. Mise en Place is een van de oudste partners van onze vereniging en daarmee een echte ambassadeur van SV Amphitryon. Beter dan zij zelf kunnen we het niet verwoorden zoals te zien is in het filmfragment. Wij bedanken Charles en alle medewerkers voor de jarenlange samenwerking. Wij hebben veel respect  voor de optimistische blik waarmee zij de toekomst tegemoet zien.

Wij, studentenvereniging Amphitryon, willen via deze weg onze steun betuigen en ons vertrouwen uitspreken in Charles, een echte ondernemer, een echte Amphitryaan. ‘Een zwarte bladzijde uit het boek, maar nog niet uitgeschreven.’

Namens Bestuur Bakker,

 

Dominique Bakker                                           Lisa van Vulpen
Voorzitter                                                          PR Coördinator

Filmfragment bekendmaking faillissement

-------------------------------------------------------------------------

Dear members and old-members,

Exceptional times, that is what everyone is going through at the moment. A time when an awful lot is lost. The world is in turmoil.

Mise en Place, a company that has left its mark on the hospitality industry and on our Amphitryon since its foundation in 1994. Charles van Goch, a committed former member of our association, founded Mise en Place from his campus room. Today we have been informed that Mise en Place has filed for bankruptcy.

We have no words for this situation and notice that this crisis unfortunately affects everyone. To see that Mise en Place, a company with which we have such a beautiful, rich history, is affected in this way is difficult. Mise en Place is one of the oldest partners of our association and therefore a real ambassador of Student Association Amphitryon. We can’t describe the situation better than they can themselves, as can be seen in the video clip. We would like to thank Charles and all employees for the years of cooperation. We have a lot of respect for the optimistic outlook they have for the future.

We, student association Amphitryon, would like to express our support and trust in Charles, a real entrepreneur, a real Amphitryan. "A black page from the book, but not yet fully written.’’

On behalf of Board Bakker,

 

Dominique Bakker                           Lisa van Vulpen
Chairman                                          PR Coordinator

Video clip announcement bankruptcy Mise en Place