Bestuursleden

  • Annelotte (PR Coördinator)
  • Daan (Secretaris)
  • Eline (Voorzitter)
  • Eva (Sport, Cultuur en Educatie Coördinator)
  • Judith (Sociëteitscoördinator)
  • Monique (Evenementen Coördinator)
  • Stan (Vice-Voorzitter)
  • Wessel (Penningmeester)