Ere-titels

Ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, maar niet of niet meer verbonden zijn aan de Hotel Management School Maastricht. Hierbij moet je denken aan sponsoren, relaties en medewerkers van de Hotelschool. Door het insturen van meerdere motivatiebrieven door Leden en Oud-Leden kan een Erelid worden aangedragen. De inauguratie van het Erelid vindt plaats tijdens een speciaal georganiseerde BLV in het bijzijn van familie, vrienden, Leden en relaties van Amphitryon. Een Erelid ontvangt een tastevin met geel lint. De erevoorzitter, het aanspreekpunt van alle Ereleden, draagt een tastevin met geel/wit lint.

Deze Eretitel is een beloning voor het harde werk dat deze persoon heeft geleverd voor Studentenvereniging Amphitryon.

 • 01. Dhr. J. Vlasman † (1967) Geïnaugureerd in 1967 wegens bijzondere verdiensten.
  Dhr. Vlasman is overleden. Wij gedenken hem als erelid van onze vereniging.
 • 02. Dhr. T. Spronck † (1974) Erevoorzitter
  Geïnaugureerd in 1974 wegens bijzondere verdiensten.
  Dhr. Spronck is overleden. Wij gedenken hem als erevoorzitter van onze vereniging.
 • 03. Dhr. T. Brand (1976) Geïnaugureerd in 1976 wegens bijzondere verdiensten.
 • 04. Dhr. H. Hogenhuis † (1976) Geïnaugureerd in 1976 wegens bijzondere verdiensten.
  Dhr. Hogenhuis is overleden. Wij gedenken hem als erelid van onze vereniging.
 • 05. Dhr. G. van der Heijden (1977) Geïnaugureerd in 1977 wegens bijzondere verdiensten.
 • 06. Dhr. J. Mayeur † (1981) Geïnaugureerd in 1981 wegens bijzondere verdiensten.
  Dhr. Mayeur is 8 juni 2014 overleden. Wij gedenken hem als erelid van onze vereniging.
 • 07. Dhr. J. van Poucke † (1982) Dhr. van Poucke is in 1982 geinaugureerd tot erelid wegens bijzondere verdiensten.
  Dhr. van Poucke overleden. Wij gedenken hem als erelid van onze vereniging.
 • 08. Dhr. F. Bolwerk † (1991) Dhr. Bolwerk is in 1991 geïnaugureerd tot erelid wegens bijzondere verdiensten.
  Dhr. Bolwerk is op 19 juni 2002 overleden. Wij gedenken hem als ere lid van onze vereniging.
 • 09. Dhr. M. Crijnen † (1995) Geïnaugureerd in 1994 wegens bijzondere verdiensten.
  Dhr. Crijnen is 20 november 2013 overleden. Wij gedenken hem als erelid van onze vereniging.
 • 10. Dhr. M. van Deurse (1999) Geïnaugureerd in 1999 wegens bijzondere verdiensten.
 • 11. Dhr. R. Ceulemans (2001) Geïnaugureerd in 2001 wegens bijzondere verdiensten.
 • 12. Dhr. F. Hendriks (2005) Geïnaugureerd in 2005 wegens bijzondere verdiensten.
 • 13. Dhr. P. Sieben (2007) Geïnaugureerd in 2007 wegens bijzondere verdiensten.
 • 14. Dhr. R. de Vries (2008) Geïnaugureerd in 2008 wegens bijzondere verdiensten.
 • 15. Dhr. W. Dupont (2013) Geïnaugureerd in 2013 wegens bijzondere verdiensten.
 • 16. Dhr. R. Nowakowski (2015) Dhr. Nowakowski is in 2015 geïnaugureerd tot erelid wegens bijzondere verdiensten.

Grand Dame du Château Bethlehem

Grand Dames du Château Bethlehem zijn zij die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt tijdens hun lidmaatschap studerend aan de Hotel Management School Maastricht. Bijvoorbeeld middels deelname in het Bestuur, de Sociëteitscommissie, een PC-team, commissies, geledingen, enz. Tevens wordt erin geloofd dat deze mensen zelfs na hun Hotelschool-tijd ambassadeurs van de vereniging blijven. Leden van de vereniging kunnen een Fundalist nomineren. Tijdens de Funda uitreiking wordt het Lid geïnaugureerd tot Grand Dame du Château Bethlehem en ontvangen zij een tastevin met zwart/rood lint.

Deze Eretitel is een beloning voor het harde werk dat deze personen hebben geleverd voor Studentenvereniging Amphitryon. 

Grand Seigneur du Château Bethlehem

Grand Seigneurs du Château Bethlehem zijn zij die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt tijdens hun lidmaatschap studerend aan de Hotel Management School Maastricht. Bijvoorbeeld middels deelname in het Bestuur, de Sociëteitscommissie, een PC-team, commissies, geledingen, enz. Tevens wordt erin geloofd dat deze mensen zelfs na hun Hotelschool-tijd ambassadeurs van de vereniging blijven. Leden van de vereniging kunnen een Fundalist nomineren. Tijdens de Funda uitreiking wordt het Lid geïnaugureerd tot Grand Seigneur du Château Bethlehem en ontvangen zij een tastevin met zwart/rood lint.

Deze Eretitel is een beloning voor het harde werk dat deze personen hebben geleverd voor Studentenvereniging Amphitryon. 

Opperouwelul

Na twee jaar volledig lidmaatschap van SV Amphitryon wordt je 'ouwelul'. Later; als je behoort tot de oudste zittende lichting van SV Amphitryon in Maastricht, zit je in de zogenoemde C.O.A.N.A.: Commissie ter Ondersteuning van Aperitieven na Afstuderen. Van deze C.O.A.N.A. wordt één iemand gekozen die het 'hoofd' van deze commissie is en deze leidt en aperitieven organiseert. Dit is de opperouwelul. Dit is een een bijzondere en eervolle titel, die je verdient door gekozen te worden door de desbetreffende C.O.A.N.A.-lichting en bekend wordt gemaakt in de ALV door de vorige opperouwelul. De opperouwelul krijgt een eigen bierpul, een eigen kruk en een plaatje met zijn/haar foto en naam aan de muur in de Sociëteit. 

Pedel van het Bestuur

Deze persoon is het klankbord van het Bestuur en helpt hen tijdens de ALV.
Daarnaast mag de Pedel mee naar gala's van de Alliantie.